Потврде за ученике 1. и 2. разреда

Поштовани родитељи,

Потврде за ученике будућег првог и другог разреда за учешће на Јавном позиву за доделу средстава на име куповине уџбеника можете преузети са сајта, попунити и предати на портирницу школе на оверу и потпис, а затим следећег радног дана преузети такође на портирници школе. Образац потврде можете преузети и на портирници у папирном облику уколико нисте у могућности да одштампате.

Пријаве се могу поднети и електронски преко следећег линка: https://portalfondacija.infostan.rs/

Све додатне информације налазе се у следећој објави Фондације:

http://www.fondzamladebeograd.rs/156-linkzaprijavu.html