Посета

Ученици петог разреда су у оквиру полудневног излета посетили Археолошко налазиште у Винчи. Уз стручна и врло занимљива објашњења кустоса ученици су се упознали са винчанском културом из доба неолита. Сазнали су како су живели наши преци, на који начин су грађене куће, који су материјали били заступљени, које намирнице су користили. Будући да је у питању култура средњег неолитског периода, читава посета имала је васпитни и образовни циљ, ако се узме у обзир да ово градиво изучавају на часовима историје у петом разреду. Поред сазнајног момента, присутно је било и доста забаве.