ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛСКЕ 2021/22.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛСКЕ 2021/22.

Поштовани ученици и родитељи,

У складу са Закључком Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од 24.8.2021. године и Стручног упутства министарства просвете за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години од 25.8.2021. године, школски тимови приступили су  анализи просторних могућности у односу на број одељења и ученика у овој школској години и договорили организацију рада установе.

На основу свих показатеља и услова које захтева Стручно упутство, донети су предлог дневне временске динамике-распоред звона и распоред одељења по сменама. Сва одељења биће подељена у две смене, као и претходних година, парну и непарну смену. Промена смена на недељном нивоу.

Настави присуствују сви ученици датог одељења.

  Парна смена Почетак  наставе Непарна смена Почетак наставе
Одељења првог циклуса 1.2   1.4   1.6   1.8   1.10 2.2   2.4   2.6   2.8   2.10  3.2   3.4   3.6   3.8   3.9  4.2   4.4   4.6 1.9.2021. 8:00 1.1   1.3   1.5   1.7   1.9 2.1   2.3   2.5   2.7   2.9  3.1   3.3   3.5   3.7    4.1   4.3   4.5   4.7 1.9.2021. 13:10
Одељења другог циклуса  5.2   5.4   5.6   5.8  6.2   6.4   6.6    7.2   7.4   7.6  8.2   8.4   1.9.2021. 8:00  5.1   5.3   5.5   5.7  6.1   6.3   6.5    7.1   7.3   7.5    8.1   8.3 1.9.2021. 14:00
  Непарна смена Почетак  наставе Парна смена Почетак наставе
Одељења првог циклуса 1.1   1.3   1.5   1.7   1.9 2.1   2.3   2.5   2.7   2.9  3.1   3.3   3.5   3.7    4.1   4.3   4.5   4.7 6.9.2021. 8:00 1.2   1.4   1.6   1.8   1.10 2.2   2.4   2.6   2.8   2.10  3.2   3.4   3.6   3.8   3.9  4.2   4.4   4.6 6.9.2021. 13:10
Одељења другог циклуса  5.1   5.3   5.5   5.7  6.1   6.3   6.5    7.1   7.3   7.5    8.1   8.3 6.9.2021. 8:00  5.2   5.4   5.6   5.8  6.2   6.4   6.6    7.2   7.4   7.6  8.2   8.4   6.9.2021. 14:00

Ученици 1. разреда 1.9.2021. године имаће 3 часа, ученици од 2. до 4. разреда 1.9. 2021. имаће 4 часа,  ученици од 5. до 8. имаће 5 или 6 часова. Од 2.9.2021. ученици ће часове имати у складу са распоредом часова.

Ученици 1. разреда имаће пријем код учитеља 31.8.2021. године, по објављеном распореду;  Сви остали ученици у школу крећу 1.9.2021. године. Родитељски састанак за родитеље ученика петог разреда реализоваће се у уторак по утврђеном распореду.

Распоред ученика 1. разреда по одељењима, биће објављен на улазним вратима школе, у понедељак 30.8.2021. године после 12 часова.

Ученици 1. разреда за улазак у школско двориште користе бочну капију, остали ученици користе главну капију.

Дневна временска динамика-распоред звона

Распоред звона за ученике од 1. до 4. разреда

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ЧАС ПОСЛЕ ПОДНЕ
Пре наставе 7.50 Пре наставе 13.00
1. 8.00 – 8.45 1. 13.10 – 13.55
2. 8.50 – 9.35 2. 14.00 – 14.45
Одмор 9.50 3. 14.50 –15.35
3. 9.55 – 10.40 Одмор 15.50
4. 10.45 – 11.30 4. 15.55 – 16.40
5. 11.35 – 12.20 5. 16.45 – 17.30
6. 12.25 – 13.10 6. 17.35 – 18.20

Распоред звона за ученике од 5. до 8. разреда

ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Пре наставе 7.50 13.50
1. 8.00 – 8.45 14.00 – 14.45
2. 8.50 – 9.35 14.50 – 15.35
Одмор 9.50 15.50
3. 9.55 – 10.40 15.55 – 16.40
4. 10.45 – 11.30 16.45 – 17.30
5. 11.35 – 12.20 17.35 – 18.20
6. 12.25 – 13.10 18.25 – 19.10
7. 13.15 – 14.00 19.15 – 20.00