Одељенска правила – школа без насиља

Чланови Вршњачког тима обележили су Дечју недељу радионицом “Одељенска правила – школа без насиља”. Радионица је била посвећена унапређењу подстицајног, здравог и безбедног окружења у којем деца могу да развијају своје потенцијале. Радионица је била посвећена развоју вршњачке солидарности. Дечја недеља је обележена под слоганом “Велико срце деце Србије”. 
Координатор тима: Нада СимановићЧлан тима: Јелена Веселиновић  и ученици од 5. до 8. разреда