ОБАВЕШТЕЊЕ-УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

• СВЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА УПИСОМ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/21. БИЋЕ БЛАГОВРЕМЕНО ОБЈАВЉИВАНЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ
www.osdanilokis.edu.rs
• ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 9 ДО 13 ЧАСОВА
СНЕЖАНА СТОШИЋ,
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ ТЕЛ. 063-834-8225
osdanilokisupisdk@gmail.com