ОБАВЕШТЕЊЕ о упису ученика у први разред за школску 2021/2022. годину

Поштовани родитељи,

обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2020. у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.

У први разред основне школе за школску 2021/22. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2014.-28.фебруара 2015. године
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2021. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    (,Сл.гл. РС,, бр.88/2017). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.


Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).
Родитељи приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.