Обавештење – ђачка помоћ

Поштовани родитељи будућих првака, за остваривање права на ђачку помоћ у износу од 20.000,00 динара, које дотира Привремени орган града Београда за наредну школску годину, потребно је да преузмете Образац за достављање података. Попуњен образац, заједно са фотокопијом предње стране платне картице или потврдом из банке о броју рачуна, достављате у административну службу школе, сваког радног дана у периоду од 8 до 14h. Потврде је потребно доставити до 20. маја 2024. године.

Родитељи чија деца тек треба да дођу на тестирање могу добити и попунити Образац и приликом самог тестирања.

Ученици свих осталих разреда ће добити обрасце од одељењских старешина. Попуњене обрасце деца враћају одељењским старешинама.

Образац за достављање података: http://osdanilokis.edu.rs/wp-content/uploads/2024/05/ЂАЧКА-ПОМОЋ-ОБРАЗАЦ.doc

С поштовањем

Управа школе