Новчић по новчић…..РИЗНИЦА НОВЦА!

У складу са савременим трендовима, у сарадњи са Министарством просвете и Заводом за унапређење образовања и васпитања, професори разредне наставе прошли су обуку у оквиру пројекта ,,Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије -ФинПис“. План пројекта ,, ФинПис “ за ученике млађих разреда ( одељења 4/1, 4/2 и 4/5 ) наше школе осмишљен је тако да омогући ученицима да стекну знања и вештине које одговарају потребама и времену у коме живе, а које укључује доношење финансијских одлука и њихово увођење у свет финансија. Поред тога, важан део пројекта је сарадња са локалном средином и ђачким родитељима. Почетком школске 2019/2020.године почела је реализација пројекта и финансијско описмењавање ученика.Захваљујући изузетној сарадњи са родитељима Иваном Аранђеловићем и Марином Јовичић организована су едукативна предавања и посета Народној банци Србије. Едукативно предавање и посета Народној банци Србије у оквиру пројекта ,,ФинПис“