Национално математичко такмичење “Мислиша”

Национално математичко такмичење “Мислиша”, које организује Архимедес , одржано је данас 11. марта 2021. године у нашој школи. Такмичење се одржава већ седам година у нашој школи. Број учесника је сваке године растао тако да је укупан број такмичара који су изашли ове године 360.
Ученици су за 90 минута решавали тестове са занимљивим математичким задацима, првенствено логичко-комбинаторног карактера, али у складу са програмом математике и по мери ученика.
Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања код што већег броја ученика и мотивисање ученика да математику уче са задаовољством. Мото такмичења је Математика за све или бар за већину (што је реалније). РЕЗУЛТАТИ „МИСЛИШЕ“ БИЋЕ ЗА МЕСЕЦ ДАНА!
Координатор такмичења: Милена Џамић