Програм оснаживања породица за родитеље и младе узраста 10-14 година

Пројекат “Програм оснаживања породица за родитеље и младе узраста 10-14 година” успешно је реализован  у нашој школи током претходног периода, у сарадњи са врсним предавачима Министарства унутрашњих послова. Пројекат подржан од стране Министарства просвете.
Циљеви програма:
– оснаживање породичних вештина са децом у раној адолесценцији
– развијање здравих стилова живота
– успостављање граница и помоћ младима да се одупру негативном притиску вршњака.
Програмом се превентивно делује на проблеме у понашању младих, а између осталих ризичних понашања и превентивно длује на спречавање коришћења дроге, насиља и криминала међу младима.
Програм се састоји од седам сесија: за родитеље, за децу и заједничких породичних сесија. Реализује се кроз индивидуалне и групне активности, коришћење видео-материјала, дискусије, игре и друге облике партиципативног учења.