Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције обележен радионицом 14. новембра у оквиру Вршњачког тима школе, а професорке Нада Симановић и Јелена Веселиновић су разговарале са ученицима на тему толеранције, односно шта значи бити толерантан. Ученици су реализовали радионицу Што знам, а шта су ми рекли, да поштовањем разлика постајемо толерантни грађани који стање рата доводе у стање мира. Ученици су затим обележили Међународни дан толеранције плакатима и порукама.
16. новембар Међународни дан толеранције обележили су и ученици одељења 5/2 са одељенским старешином Наташом Илић израдом плаката.