Индустријска револуција – пројектна настава

Са ученицима 7.2 одељења , прошле недеље радила сам пројектну наставу. Тема коју смо обрађивали је Индустријска револуција у новом веку. Ученици су током два часа правили макете проналазака који су обележили поменуту револуцију (парну машину, парну локомотиву, пароброд, летећи чунак и друго). Користили су различите материјале, сарађивали међусобно и били јако заинтересовани за овај вид наставе.

Наставница, Јелена Калезић