Завршетак школске године

Поштовани родитељи,

На основу Закључка Владе Републике Србије, школска година 2022/23, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023.

Остале активности предвиђене календаром и годишњим планом рада школе оствариваће се до 20.6. како је и планирано, а све у најбољем интересу ученика. У овом периоду наставници ће бити ученицима доступни у школи, по досадашњем распореду часова.

Приликом упознавања ученика и родитеља са предлогом закључне оцене, наставник даје и образложеље оцене, као и сугестије за ученика о томе на који начин могу, уколико желе да поправе оцену. Предлог закључне оцене и сугестије за поправљање (уколико постоји могућност) требају бити евидентиране кроз активности ученика.

У периоду од 7. јуна 2023. године до 20. јуна 2023. продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитог рада организоваће се у складу са потребама родитеља.

Анђелка Мирковић,

директор школе