ЕНГЛЕСКИ ТРОУГАО -пројектни задатак

Током првог полугодишта, ученици VI/2,4,6,8  разреда су били укључени у пројекат, као корелацију и тематско планирање из два предмета. Том приликом су се бавили математичком темом, коју је требало реализовати на енглеском језику.

Тема је била Троугао. Обрађено градиво из математике, требало је превести на енглески језик, што прецизније, тражећи стручне термине, самостално, уз помоћ наставника и уз све друге помоћи.

Ученици су радили у групама и према сопственим афинитетима бирали, да ли желе да говоре или пишу на енглеском језику.

Били су заинтересовани, имали су идеје и многи су се храбро упустилиали у ову авантуру. Решења су приказали као плакат или презентацију у Power Point-у.

Презентовање пројектног задатка било је на часу.  

Пројекат је успешно реализован.

С обзиром на позитивне реакције ученика, као и на чињеницу да је знање оба предмета важна потпора у модерном друштву,  пројекат ћемо поновити са новом темом, уз исте методе и циљеве.

Пројектни тим, наставнице Наташа Сарић и Светлана Савовић.