Вршњачки тим (септембар – октобар )

Одељењске старешине  III и VIII разреда су са ученицима одабрали по два представника из сваког одељења. (16.9.2010.)Ученици који су прихватили да буду чланови ВТ упознати су са правима и обавезама, планом и програмом ВТ и циљевима и задацима.
Обука одељењских медијатора техникама ненасилне комуникације започета је радионицом “Упознавалица” (7.10.2020) Такође, учесници ВТ су израдили пано пријатељства под називом “Дечја посла” и на тај начин учествовали у обележавању Дечје недеље.

Милица МиљојковићМаја Николић