Савет родитеља

Представници Савета родитеља за школску 2017/2018.годину:

Р.б. Одељење Име и презиме представника

одељенске заједнице

1 1,1 Ранко Латиновић
2 1,2 Маја Радошевић
3 1,3 Александра Сибиновић
4 1,4 Љиља Тубић
5 1,5 Ивана Терзић
6 1,6 Срђан Новковић
7 1,7 Урош Миливојевић
8 1,8 Ивана Ђоковић
9 2,1 Снежана Данић
10 2,2 Ненад Вуковић
11 2,3 Жељко Мићиновац
12 3,4 Јелена Чоловић
13 2,5 Невена Милетић
14 2,6 Далибор Стоилковић
15 3,1 Иван Кузмановић
16 3,2 Милица Даниловић
17 3,3 Ирена Иванковић
18 3,4 Марија Стошић
19 3,5 Владимир Ристановић
20 3,6 Душан Зечевић
21 4,1 Владо Поповић
22 4,2 Ненад Јелић
23 4,3 Јелена Живојиновић-Илић
24 4,4 Исидора Илић
25 5,1 Марија Ристић
26 5,2 Гордана Шарг
27 5,3 Јелена Гајичић
28 5,4 Вујадин Ђукић
29 6,1 Весна Вуковић
30 6,2 Гордана Радић
31 6,3 Гордана Лазевска
32 7,1 Миладинка Николић
33 7,2 Бојан Бокић
34 7,3 Славиша Лазић
35 8,1 Ана Мекић
36 8,2 Петар Бижић