Савет родитеља

Представници Савета родитеља за школску 2018/2019.годину:

Р.б. Одељење Име и презиме представника

одељенске заједнице

1 1,1 Славица Новаковић
2 1,2 Марио Миловановић
3 1,3 Јелена Вуксановић
4 1,4 Никола Богдановић
5 1,5 Мирјана Перишић
6 1,6 Мирјана Јевтић
7 1,7 Маријана Томашевић
8 2,1 Нина Илић
9 2,2 Ненад Мунић
10 2,3 Александра Сибиновић
11 2,4 Љиљана Тубић
12 2,5 Марко Пантић
13 2,6 Милена Мандић Клашња
14 2,7 Милош Дојчиновић
15 2,8 Предраг Тошић
16 3,1 Снежана Данић
17 3,2 Снежана Ненадовић
18 3,3 Маријана Црнчевић
19 3,4 Милош Туфегџић
20 3,5 Драгана Манојловић
21 3,6 Далибот Стоилковић
22 4,1 Александар Кнежевић
23 4,2 Милица Даниловић
24 4,3 Ирена Иванковић-Љубомировић
25 4,4 Марија Стошић
26 4,5 Владимир Ристановић
27 4,6 Душан Зечевић
28 5,1 Владо Поповић
29 5,2 Миленко Баљак
30 5,3 Јелена Живојиновић-Илић
31 5,4 Исидора Илић