Савет родитеља

Представници Савета родитеља за школску 2019/2020.годину:

Р.б. Одељење Име и презиме представника

одељенске заједнице

1 1,1 Зоран Каличанин
2 1,2 Маријана Добродолац
3 1,3 Ана Ђурић
4 1,4 Никола Зељић
5 1,5 Оливер Минић
6 1,6 Оља Милићевић Миливојевић
7 1,7 Сања Шобић
8 1,8 Марија Варинац
9 1,9 Јелица Даниловић
10 2,1 Љиљана Јовановић
11 2,2 Марија Јестрић
12 2,3 Ивана Николов
13 2,4 Никола Богдановић
14 2,5 Мирјана Перишић
15 2,6 Мирјана Јевтић
16 2,7 Радмила Крунић
17 3,1 Нина Илић
18 3,2 Ненад Мунић
19 3,3 Александра Сибиновић
20 3,4 Љиљана Тубић
21 3,5 Марко Петровић
22 3,6 Весна Вучковић
23 3,7 Милош Дојчиновић
24 3,8 Предраг Тошић
25 4,1 Снежана Данић
26 4,2 Урош Степановић
27 4,3 Маријана Црнчевић
28 4,4 Небојша Илић
29 4,5 Далибор Вељовић
30 4,6 Далибор Стоилковић
31 5,1 Александар Кнежевић
32 5,2 Милица Даниловић
33 5,3 Ирена Љубомировић-Ивановић
34 5,4 Марија Стошић
35 5,5 Ивана Младеновић
36 5,6 Душан Зечевић
37 6,1 Владо Поповић
38 6,2 Миленко Баљак
39 6,3 Јелена Живојиновић
40 6,4 Исидора Илић
41 7,1 Александра Рачић
42 7,2 Ненад Вуковић
43 7,3 Сенад Дацић
44 7,4 Бојан Бокић
45 8,1 Ђорђије Бојић
46 8,2 Гордана Радић
47 8,3 Гордана Лазевски