Moст разумевања

 Мост разумевања-Међугенерацијска солидарност

Наш ученик Денис Крајачић је освојиo трећу награду на овом ликовном конкурсу.

 

ЧЕСТИТАМО!

Наставник: Софија Љубинковић