Обавештење за осмаке

У пoнедељaк 19. 6. oд 8 дo 16 чaсoвa, мoгу се видети тестoви у прaтњи рoдитељa у шкoлскoј збoрници. Тoм приликoм се мoже улoжити жaлбa aкo се смaтрa дa неки зaдaтaк није дoбрo прегледaн.

Рециклирај- доминирај

 Рециклирај- доминирај

Овај пројекат је спроведен у неколико опшина. Ученици су сакупљали рециклажни отпад, за свој труд су награђени. Добили су мајице и даблет уређај за кабинет биологије.

Креативни рад на превенцији болести зависности

Креативни рад на превенцији болести зависности

Током године реализоване су радионице за ученике трећег и петог разреда. Радионице су део пројекта “Креативни рад на превенцији болести зависности”. Модел заједничко учење у акцији заснован је на оснаживању деце на доношењу сопствених одлука, ослобађању од негативних утицаја вршњака и управљању ризицима. У реализацији програма су учествовали ученици III2 и V2.