Нови пројекат за школу

MOEEBIUS PROJEKAT

Projekat MOEEBIUS je iniciran od strane preduzeća Beogradske elektrane i prihvaćen u školi, u cilju podizanja nivoa svesti o očuvanju prirodnih resursa.

MOEEBIUS projekat je odgovor na temu: Novi alati i metodologije da se smanji jaz između predviđenih i stvarnih energetskih performansi na nivou zgrada i blokova objekata.

Konzorcijum projekta uključuje 15 partnera koji predstavljaju istraživačke institucije, Escos, mala i srednja preduzeća, univerzitete, javne institucije iz 10 zemalja.

U Srbiji projekat će se realizovati u Beogradu, gde će biti uključeno 48 različitih objekata, medju kojima je i naša škola.

http://www.moeebius.eu/pilot-sites/serbia