СВЕТИ САВА

СВЕТИ САВА Одељење 2/4 је Светог Саву обележило кроз тематски дан! Певали смо, цртали, упознавали Немањиће кроз приче…                                                                                               Учутељица

Read more