Честитке

Ученици  2/3 су на часовима изборног предмета Од играчке до рачунара радили у програму Paint. Научили су да цртају, пишу и убацују слике у програм. Применили су стечена знања, повезали садржаје из предмета Ликовна култура и Српски језик и резултат свог рада су продавали на Базару.