УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

*УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ*

У  нашој школи одржан је семинар  “ УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – КАКО ДА ГОВОРИМО И СЛУШАМО ДА БИ УЧЕНИЦИ ХТЕЛИ ДА НАС ЧУЈУ И РАЗГОВАРАЈУ СА НАМА“.Семинар је трајао три дана   од 17. до 19.марта 2017. године.

Семинар су водиле ауторке програма Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић из Психокода. Током семинара тридесеторо наставника ( са директором ) бавило се питањима односа између наставника и ученика, васпитним стиловима, понашањима ученика која ометају рад наставнику и стварају проблем,“ ја“ порукама , као и начинима  поступања у проблемским ситуацијама  са афирмисањем конструктивног решавања проблема.

У пријатној атмосфери, кроз предавања, дискусије и вежбе, училе смо о васпитним стиловима, структури и елементима Ја-поруке, активном слушању и емотивној подршци, адекватном реаговању на проблеме, начинима поступања у конфликтним ситуацијама и конструктивном решавању проблема у школском контексту.

У наредном периоду, захваљујући овој обуци, деци и младима моћи ћемо да понудимо модел квалитетне комуникације и да у свакодневној пракси афирмишемо васпитни приступ који код њих подстиче развој самоодговорности.