Тематски дан

Тематски дан

Данас је у IV3 одржан тематски дан – сви часови су били повезани једном заједничком темом. Идеја водиља је интердисциплинарни приступ наставној теми који ученика наводи на трансфер знања из једног предмета у други, подстиче га на повезивање знања стеченог у различитим областима живота као и стицање нових, квалитетнијих и трајнијих знаања, а то васпитно делује на његову личност јер га учи сналажљивости и примењивања наученог у пракси.

Српски језик, Математика и Ликовна култура повезани су текстом ,,Прича о дечаку и Месецу”, математичким задацима у којима је Месец био ,,главни лик”. Имали смо и госте – Директорку, ПП службу и наставнике наше школе.На самом крају уживали смо уз музику у којој је мотив такође Месец. Дан се завршио певањем ,,Ајде Като, ајде злато” уз караоке.

img_20161123_110624 img_20161123_120954  img_20161123_083605

Учитељица Александра Вујатовић