Српска средњевековна архитекура

Пројектна настава: Историја, ТиО, Веронаука
Реализатори: Марија Латиновић, Светлана Петровић, Сања Станишић
Тема: Српска средњевековна архитекура
Ученици одељења VI3 и VI4 говорили су нам о једној занимљивој теми, где су на интересантан начин, уз помоћ илустрација у уџбенику и медија, интернета, цртежа и макета, приказали развој грађевинарства и архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу). Фокус су ставили на средњевековну архитектуру Србије као период који је дао печат српског градитељства. Представљен је развој архитектуре и грађевинарства кроз векове и карактеристичне стилове градње. Ученици који су слушали предавање су такође били упознати се са српском архитектуром. врстама грађевинских објеката и њихове намене, а посебно су били упознати се са српским стилом градње. На крају су кроз квиз могли да провере ниво знања који су усвојили на часу.