Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној заједници

Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној заједници

Крајем школске године, Црвени крст Вождовац је у Основној школи “Данило Киш”, одржао јавну манифестацију из програма “Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној заједници”. Манифестација се састојала из 6 забавно-едукативних полигона, где су ученици ове школе могли да чују значајне информације о томе како треба да се безбедно понашају на води, како настају земљотреси, како да спречимо климатске промене, како да се безбедно евакуишу из учионице итд.
Прилику да ово све виде су имали ученици III и IV разреда ове школе.
Подељен је пропагандни материјал, на коме се налази много корисних информације о овим темама.