Секција немачког језика

Маскенбал
У оквиру секције нeмачког језика ученици 5. и 6. разреда обележили су Halloween, који се традиционално прославља  у земљама немачког говорног подручја. Том приликом направљен је максенбал, а ученици су се лепо забавили показујући своју креативност и маштовитост.
 
                                                                                                       Николина Рацковић,
                                                                                                       наставник немачког језика