Рециклирај- доминирај

 Рециклирај- доминирај

Овај пројекат је спроведен у неколико опшина. Ученици су сакупљали рециклажни отпад, за свој труд су награђени. Добили су мајице и даблет уређај за кабинет биологије.