Радови ученика

Колекција ученичких радова у кабинету историје урађених кроз домаће задатке и  на часовима секције – панои, 7 светских чуда, чувене изреке кроз историју, макете цркава, макете средњевековног града, вере кроз средњи век, Мирослављево јеванђеље и многи други.

Наставница – Јелена Калезић