РАДИОНИЦЕ У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ

РАДИОНИЦЕ У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ

У сарадњи са Градским заводом за јавно здравље, у одељењима петог и шестог разреда, одељенске старешине спроводе креативни рад са ученицима у циљу превенције употребе психоактивних супстанци кao и превенције вршњачког насља. Овај едукативни програм има за циљ и оспособљавањ деце за тимски рад, заједништво, вештинама за процену ризика и учи их како преговарати и остваривати компромисе.

На фотографијама су ученици 6/2 одељења, радионица- УЧЕЊЕ РАДА У ГРУПАМА.

IMG_8881  IMG_8883
Одељенски старешина 6/2 одељења,  Бранислава Врбашки