Пројекат Аустралија

У среду 22.06.2022. године ученици одељења 7/2 су презентовали резултате пројекта Аустралија. Пројекат је реализован кроз међупредметно повезивање географије, биологије и енглеског језика. Циљ пројекта је да се види у којој су мери ученици усвојили знања о географском положају, границама, величини, називу, истраживању, открићу, становништву, насељима, рељефу, клими, водама, биљном и животињском свету, природним богатствима и привреди Аустралије. Да ученици стечена знања из регионалне географије Аустралије примене на енглеском језику кроз израду презентација на енглеском језику, да развију свест о значају познавања других народа, држава, језика, култура, религија, биљног и животињског света, да користе интернет у функцији стицања нових знања и информација, да развијају вештину комуникације и такмичарски дух. Циљеви и исходи пројекта су представљени на редовном часу географије 25. маја када је извршена и подела задатака, током четири недеље ученици су прикупили информације и урадили задатке на енглеском језику које су представили на часу 22.06.2022. године. Час су реализовале наставнице Нада Симановић, Александра Ђорђевић и Наташа Илић. 
Поздрав,Нада Симановић