Професионална оријентација

*Професионална оријентација*
                   У савременом животу, без обзира на узраст, свакодневно се суочавамо са важношћу избора пред којима се налазимо. Наши избори су наше одлуке које усмеравају, граде и развијају живот. Највећи изазови су избори и одлуке
које са собом доносе највеће промене. 
                Програм професионалне оријентације заснован је на интерактивном, динамичном, процесном моделу у којем је пажња усмерена првенствено на оспособљавање младих за избор занимања. 
                 Основни циљ програма јесте развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Настава за ученике завршног разреда у оквиру програма одвија се у виду консултација и разговора са психологом и педагогом школе, тестирањем које спроводе стручни сарадници школе, као и радионица, које им омогућавају да кроз активно учешће изграде сазнања, вештине, способности и вредности потребне за остварење тог циља.
Годишњим планом рада школе, сваке школске године планирају се активности које помажу ученицима да се развијају у погледу сагледавања личних способности и афинитета. Активности су предвиђене за ученике различитих разреда, кроз више наставних предмета.
                 Годишњим планом рада школе предвиђен је Тим који својим активностима подржава професионалну оријентацију ученика.