Пробни завршни испит

ОБАВЕШТЕЊЕ основно

Обавешење за ученике

Обавешење за родитеље

Прибор за рад

У петак 15. 04. 2016. одржан је пробни завршни испит из математике:

ТЕСТОВИ из математике;                                             РЕШЕЊА из математике.

У суботу 16. 04. 2016.одржан је пробни завршни испит из српског језика и комбиновани:

ТЕСТОВИ из српског језика                                          РЕШЕЊА из српског језика

ТЕСТОВИ комбиновани                                                  РЕШЕЊА комбинованог теста