Предузетне школе

Предузетне школе
Наша школа прикључила се пројекту ,,Предузетне школе“,  који организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Фондација Универекспорт.
Пројекат подржава развој предузетништва и представља значајну новину у систему образовања – увођење предузетништва као нове компентенције у план и програм рада основних школа. Почео је са применом током школске 2017/2018. године.
Циљеви пројекта:
– подржавање развија предузетништва,
-оспособљавање школа, наставника и ученика да од предузетничких идеја дођу до реализације жељених циљева,
-усклађивање са новом оријентацијом у образовању, према којој је настава усмерена на исход учења,
-омогућавање да предузетничка способност постане ученицима део репертоара понашања који је потпуно примењив у друштву које нас окружује и који одговара на потребе савременог доба,
– оспособљавање ученика  да стечено знање о предузетништву могу да примене у каснијем животу.

Тим предузетнка 

Тим предузетника у нашој школи чине заинтересовани ученици седмог разреда као и наставнице српског језика Ана Крунић, географије Душица Пецељ, историје Марија Латиновић, ликовне културе Софија Љубинковић, техничког образовања Светлана Петровић, као и директорка школе Данијела Чоловић.

   

Од идеје до реализације
У оквиру пројекта наша школа добила је задатак да направи туристички водич. У протеклом периоду тим предузетника састајао се више пута. Разрађена је идеја да се направи ,,Куварчић“, гастрономски водич кроз Србију. Направљен је акциони и бизнис план, а ученици су попунили улазну анкету за пројекат, да би се утврдило колико знају о предузетништву.
Ученици су током школске године прикупљали рецепте и фотографије из свих делова наше земље. Одабрано је једанаест рецепата који ће чинити кувар. 
За потребе прикупљања фотографија направљен је мејл kiskuvar@gmail.com.
 

Насловна страна

Насловна стана је скоро готова. Још се нисмо одлучили. 🙂