Парна машина

Током протекле недеље одељење 7-4 је са наставницом историје Јеленом Калезић радило пројектну наставу на Тему Индустријске револуције. Ученици су израђивали макете проналазака из овог периода, цртали су историјске изворе, правили презентације и на табли приказали како функционише ПАРНА МАШИНА. Сваки од ученика је описао своју макету и објаснио како је она радила у време револуције. Радови уценика се налазе у кабинету историје.