ОБАВЕШТЕЊЕ – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ – БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 9.Закона о уџбеницима припрема акт Владе о реализацији пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017.годину“, у оквиру којег ће највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке и доделе уџбеника за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешини најкасније до 17.маја 2016.године.

Школа ће до 20.маја 2016.године доставити Министарству прелиминарне податке о броју ученика по разредима који су корисници новчане социјалне помоћи.

Поред пријаве за бесплатне уџбенике, родитељи треба да доставе школи потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи, као и писану сагласност да школа може да обрађује те податке, најкасније до 10.јуна 2016.год.