Мобилност наставника у Уелви

У циљу иновативности образовног процеса чланови Тима Еразмус+ пројекта Stop! Loading… Go! реализовали су мобилност у периоду од 22. 1. до 26. 1. 2024. у Уелви (Шпанија). У образовном центру Inercia Digital одржани су курсеви Learning and Teaching in Social Media Networks и Flipped Classroom Methodology.