Здравље – тематска недеља

У оквиру пројекта “Поглед даље” од 23. до 27. маја 2022. године реализована је тематска недеља под називом Здравље. Савремени начин живота, неправилна исхрана, физичка неактивност и загађеност животне средине, остављају негативне последице по здравље како деце, тако и одраслих. Циљ ове наставе је подсећање ученика на основна правила здраве исхране, значаја физичке активности и заштите животне средине.Ово тематско планирање спровели су ученици од 5-8 разреда, као и наставници технике и технологије Наташа Ников, информатике Светлана Петровић, физичког и здравственог васпитања Наташа Јевтић и Иван Пузовић, биологије Ана Ђукић и Олгица Рабреновић и ликовне културе Софија Љубинковић. Активности које су реализоване јесу предавања, прављење апликације Педометар, тестирање апликације кроз физичку активност, панои, ликовни радови. Одржан је угледни час на коме су ученици правили апликацију Педометар употребом платформе MIT App Inventor. Тестирање апликације Педометар на часу физичког васпитања испратила је екипа Euronews TV. У холу школе организована је изложба ученичких ликовних радова и паноа. На часовима биологије са ученицима је разговарано о здравој исхрани и заштити животне средине.Тематска недеља је веома успешно реализована. Ученици су са изузетним интересовањем учествовали у свим активностима које су биле организоване.