Допринос акцији ,,Читајмо гласно “

Ученици 7/1 и 5/ 1 активно су учествовали у акцији , коју је спровело Друштво школских библиотекара Србије . У петак , 28. 2.2020 . за време петог часа преподневне смене читали су стихове Мике Антића , Недељка Попадића али и прозне одломке по избору .Тиме су ненаметљиво али довољно речито скренули пажњу да је ,,пет до дванаест ” за активно читање и изучавање вредности поетских и прозних текстова који се обрађују на часовима српског језика и књижевности . Стручно веће српског језика и друштвених наука Ана Крунић и Ивона Ђукић