Дан толеранције

Светски Дан толеранције обележили су ученици одељења V/3 са разредним старешином Маријом Латиновић, на часу одељенског старешине. Ученици су предходно информисани о историјату и значају Организације Ујединих нација за образовање, науку и културу ( UNESCO), као и о датуму када је установљен Међународни дан толеранције. Обележавајући овај значајни датум, ученици су се подсетили да је потребно уважавати туђе мишљење, туђа уверења и осећања и да је то једини начин да будемо људи. На паноу који су направили поручују да је то дан који све људе на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Марија Латиновић