Вршњачки тим (новембар)


Чланови Вршњачког тима учествовали су у обележавању Међународног дана толеранције.У оквиру радионице под називом “Толеранција” израдили су пано који се налази у холу наше школе.(16.10.2020.)Чланови стручног већа страних језика такође су низом различитих активности на часу са својим ученицима обележили Дан толеранције.
Милица Миљојковић

Маја Николић